Fantastiske søkertall til bilfagene!

1. mars var fristen for å søke seg til videregående opplæring, denne uken var tallene klare.

Med hele 19% vekst i søkere til VG2 kjøretøy, og 20% vekst i søkere til VG2 skade og lakk, opplever bilbransjen en skikkelig oppsving. Man var redde for at fjorårets nedgang i søkere til VG1 TIP ville slå negativt for årets innsøking til VG2, men det var en helt ubegrunnet bekymring. De som ønsker å jobbe med bil søker seg til bilfaglinjene, det er ungdommen som tidligere har ønsket seg inn i oljebransjen som velger seg til andre utdanningsprogram.

Norges Bilbransjeforbund har sammen med Bilimportørenes Landsforening og Autobransjens Leverandørforening siden 2014 hatt et stort rekrutteringsprosjekt gående med fokus på å øke attraktiviteten til bilfagene. Derfor er det veldig hyggelig å se at det gode arbeidet i fylkene hvor både lokal bransje og opplæringskontorer med bistand fra rekrutteringsprosjektet har jobbet sammen om å vise frem bransjen har hatt en effekt.

– Vi har ønsket å synliggjøre alle de muligheter som finnes i bilfagene, og hvor fantastisk flott det er å jobbe i bilbransjen. Dette er virkelig stedet for ungdom som er interessert i teknologi og innovasjon, og vi håper at økte søkertall betyr at vi får inn flere motiverte og faglig forberedte ungdom. Det er heller ikke mange bransjer hvor man har så gode karrieremuligheter både teknisk og administrativt, sier Stig Morten Nilsen administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

Stig Morten Nilsen, Adm dir Norges Bibransjeforbund Stig Morten NIlsen

En utfordring nå er at fylkeskommunene ikke oppretter flere skoleplasser uten å snakke med bransjen lokalt. Det vil slå svært negativt ut hvis det opprettes skoleplasser utover det bransjen er i stand til å ta inn som lærlinger i årene som kommer. Det vil være synd om elevene som starter på utdanning i et av bilfagene ikke får mulighet til å fullføre med fagbrev som sluttkompetanse på grunn av en overdimensjonering av skoleplasser.

I tillegg til vekst i søkertallene, så er det også en vekst i ungdom som søker seg til læreplass. Det er 7% flere søkere til læreplass for skoleåret 2016/2027 sammenlignet med fjoråret. Her har bilbransjen et potensiale for å ta inn flere lærlinger fra høsten av. Det er viktig å huske på at å ta inn lærlinger bidrar positivt til bransjen, og at de unge må gis mulighet til å fullføre fagbrevet. Alle parter i arbeidslivet har forpliktet seg til å bidra til å utdanne flere fagarbeidere gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser som partene signerte mandag 14.03.2016.

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2017 Bilfag.no. Alle rettigheter