Lærlingeundersøkelsen 2013

Hvert år gjennomføres lærlingeundersøkelsen som tar tempen på hvordan lærlingene opplever sitt opplæringsløp, hvor fornøyde de er med opplæring i skole og hvordan de trives ute i bedrift.

Totalt 2976 lærlinger fra åtte fylker besvarte undersøkelsen som ble gjennomført høst 2013, og i tillegg ble det gjennomført dybdestudie med temaet "Skolen som forberedelse til læretiden". Her ble det også gjennomført intervjuer med Fylkeskommuner, opplæringskontor og instruktører i lærebedrifter i tre fylker. Representanter fra bilbransjen ble også intervjuet.

Nær halvparten av alle lærlingene som er blitt intervjuet er fornøyde med skolen som forberedelse til arbeidslivet, og denne andelen har vært stabil de siste årene. En stor andel av lærlingene opplever at det er manglende yrkesretting i fellesfagene, og det er et forbedringspotensiale i hvordan skolene forbereder dem til å møte arbeidslivet.

Bedriftene ser ut til å være bevisste på at manglende yrkesretting øker deres ansvar for fagspesifikk opplæring. En kanskje større utfordring for både bedrifter og lærlinger er at lærlingene ofte ikke er godt nok forberedt på arbeidslivets krav, og at bedriftene må bruke tid og ressurser på å realitetsorientere om forventninger til blant annet oppmøte og fravær.

For å imøtekomme utfordringene pekes det blant annet på partnerskapsavtaler mellom skoler og lokale bedrifter, samt utvidelse av dagens hospiteringsordninger for både fellesfag- og programfaglærere som eksempler på gode tiltak.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har sammen med Bilimportørenes Landsforening (BIL) tatt initiativ til et rekrutteringsprosjekt som blant annet skal jobbe med å styrke samarbeidet mellom bransje, skole og opplæringskontorer. Som et pilotprosjekt vil det blant annet gjennomføres skolebesøk i VG2 bilfagklassene hvor elevene vil få informasjon om bransjens forventninger til elevene i løpet av skoleåret og hva som forventes av potensielle lærlinger.

Les hele lærlingeundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

 • Fylkesmesterskap i Bilfaget lette kjøretøy, Oppland 2017

  Tirsdag 7.mars ble Opplandsmesterskapet for VG2 kjøretøy elever avholdt på Otta Videregående skole. Vinneren av konkurransen ble Sander Tullut, som går videre til skole NM i Trondheim.

  miniatyrbilde
 • Få jobb, velg bilfag!

  Er du interessert I bil og liker tekniske utfordringer, da kan du få fagbrev innen bilfagene. Har du fagbrev får du jobb! Det er trygt og lurt å velge bilfag. Samtidig kan du jobbe med teknologi i verdensklasse, ha en karrierevei i fremtiden med mange muligheter og ikke minst sikker og god inntekt.

  miniatyrbilde
 • Vil du også bli europamester? Søk Bilfag!

  Gjør som europamesteren i bilmekanikk Ådne Sigurd Jelsa, velg en yrkesvei innen bilfagene. Du kan også bli best i ditt fag, alt er mulig!

  miniatyrbilde

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2017 Bilfag.no. Alle rettigheter