Samarbeidsavtale om rekruttering til bilfagene i Nordland.

Som det første fylket i landet har bilbransjen inngått en samarbeidsavtale sammen med utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune og opplæringskontorene som er medlemmer i FOB (Fellessekretariatet for opplæringskontorer- og ringer i bilbransjen) om styrket rekruttering til bilbransjen.

"Norges Bilbransjeforbund (NBF) har jobbet med rekruttering til bilbransjen siden 1931, og denne samarbeidsavtalen understreker viktigheten av at rekruttering av dyktige fagarbeidere må gjøres av alle involverte parter sammen. Vi er glade for at vi har fått til en samarbeidsavtale i Nordland, og nå håper vi at flere fylker vil følge etter" sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF.

Fredag 20. februar var det høytidelig signering av samarbeidsavtalen. På vegne av lokal bilbransje signerte Vidar Persen som sitter i styret i Nordre Nordland bilbransjeforening. "Vi er veldig opptatt av rekruttering til bransjen her i Nordland. Vi har et behov for dyktige fagarbeidere. For oss i bransjen er det viktig å komme i dialog med skoleeier og skolene både når det gjelder dimensjonering av skoletilbudet og gjennomføring av utplasseringene som elevene skal igjennom i løpet av skoleårene" forteller Persen.

Fylkesutdanningssjef i Nordland, Tone Vangen, synes det er veldig positivt med bransjeavtaler. "Dette er en veldig god avtale som tar seg av alle aspekter ved rekruttering til og gjennomføring av opplæring i bilfagene. For å styrke rekrutteringen må vi samarbeide mer og jobbe mer systematisk. Dette hensynet er gjenspeilet i avtalen. I tillegg merker vi at bilbransjen i Nordland har et tydelig engasjement og har et sterkt ønske om at punktene i avtalen skal gjennomføres" sier Vangen.

Børge Pettersen ved Opplæringskontoret for Nord-Helgeland mener avtalen bidrar til å knytte skole og bransje tettere sammen. "At også opplæringskontorene er inkludert i avtalen er viktig. Vi er en sentral aktør som både formidler læreplasser og bistår med utplassering av elever i VG1 og VG2" forteller Pettersen som er den som forvalter flest lærekontrakter i bilfagene i Nordland.

Samarbeidsavtalen er et resultat av rekrutteringsprosjektet som NBF gjennomfører sammen med Bilimportørenes Landsforening og Autobransjens Leverandørforening. Hvis du har spørsmål til avtalen som du finner her, ta kontakt med Marit Heimdal i NBF (marit.heimdal@nbf.no eller 98295202).

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2017 Bilfag.no. Alle rettigheter