Yrkesfag i Statsbudsjettet

Anders Lint Moland

Regjeringen fortsetter sitt yrkesfagløft selv om det fortsatt er et stykke frem til det krafttaket som etterlyses.

Lærlingtilskuddet økes ytterliggere med 2 500 kroner per kontrakt, noe som innebærer at gapet mellom tilskuddet og kostnadene for en skoleplass nå tettes ytterliggere. Differansen er fremdeles på omlag 15 000 kroner, og vi håper at vi ser en ytterligere påplussing allerede etter budsjettforhandlingene i Stortinget.

Økt tilskudd til lærebedriftene bidrar til å styrke økonomien rundt formidlingen og oppfølgingen av lærlingene. Samtidig er det et viktig signal om at den jobben lærebedriftene og opplæringskontorene gjør verdsettes.

Satser mer på yrkesfaglærerne

Vi er også positive til at regjeringen nå styrker satsingen på yrkesfaglærerne med 20 millioner gjennom viktige tiltak som bedre stipendordninger og mer fleksibilitet til videreutdanning og omskolering til yrkesfaglærere. Yrkesfaglærerløftet innbefatter også videre satsing på hospiteringsordninger for styrket samarbeid mellom skole og bedrift.

Vi trenger flere yrkesfaglærer i antall og flere med relevant fagkompetanse. Særlig hospiteringsordningen trenger betydelige midler for å kunne utvides fra i dag. Derfor er yrkesfaglærerløftet til regjeringen utilstrekkelig. I tillegg er det avsatt penger til å motivere flere fagarbeidere til å bli lærere, og vi er spente på hvilken effekt et slikt tiltak vil ha.

Godkjenning av utenlandsk fagutdanning

Regjeringen foreslår også at det settes av 17 millioner kroner for å få på plass en ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning. I første omgang vil dette være et forsøksprosjekt for enkelte fag, men vi håper at dette på sikt blir en varig ordning for hele fag- og yrkesopplæringen.

Bostipend fra Statens Lånekasse

Regjeringen ønsker å ha en behovsprøving av bostipendet for elever/lærlinger i videregående opplæring. Dette er ikke et godt forslag hvis det fører til kutt for lærlinger på grunnlag av en inntekt som ligger vesentlig under alminnelig fagarbeiderlønn. Vi ønsker at flere ungdommer reiser over fylkesgrensene for å få læreplass, og da er det viktig med gode stipendordninger så man klarer bokostnadene ved flytting hjemmefra.

Del
 • Skole NM 2018

  12.april gikk Skole NM 2018 for bilfag på Hamar og Elverum av stabelen. Det ble konkurrert innen Bilmekaniker Lette kjøretøy på Hamar Katedralskole og Bilskade og Lakk på Elverum Videregående skole.

  miniatyrbilde
 • Bilfag presenterer

  Bilbransjen kan være en yrkesvei for deg!

  miniatyrbilde
 • Bilfag-landslaget klar for World Skills Abu Dhabi 2017!

  I oktober braker det løs i de Forente Arabiske Emirater, nærmere bestemt hovedstaden Abu Dhabi. Det er duket for verdens største yrkeskonkurranse med over 1400 deltakere fra 80 land.

  miniatyrbilde

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter