Til deg som er journalist

Bilbransjen er en av Norges viktigste bransjer. Vi blir flere mennesker i dette landet, hvilket tilsier at også bilparken kommer til å vokse tilsvarende.

I tillegg er bilbransjen den tredje største industrien i verden, og investerer stort i utvikling av ny teknologi, forskning på trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger. Dette gir et behov for kompetent arbeidskraft som er i stand til å håndtere en stadig utviklende teknologi for å vedlikeholde dagens og fremtidens bilpark.

Likevel ser vi at det er viktig hele tiden jobbe for å styrke bransjens omdømme. Bilbransjen yter jevnt over god service til sine kunder, og svært mange bedrifter er opptatt av å ta et samfunnsansvar for å bidra til opplæring av fagarbeidere.

Bilbransjen bidrar også for at flere ungdom som kanskje ikke ville hatt andre muligheter blir kvalifisert til å utøve et yrke.

Norges Bilbransjeforbund jobber kontinuerlig for å styrke rekrutteringen til bilfagene, og vi tør å tenke utradisjonelt! Blant annet er vi foregangsbransje når det kommer til alternative opplæringsløp (vekslingsmodellen), vi arrangerer speed-dates for elever som ønsker læreplass i bransjen, og vi har mange gode konkurrenter i EuroSkills og WorldSkills, blant annet fikk Norges kandidat Tommy Hauge bronsemedalje i billakkererfaget i WorldSkills I Leipzig, Tyskland sommeren 2013.

"Norges Bilbransjeforbund er pådriver for at det finnes en fagutdanning som gir kompetent arbeidskraft til bransjen" sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør. "Dette gjør vi gjennom å jobbe med kvalitet i opplæringen i hele opplæringsløpet, rekruttering av dyktig ungdom til bransjen og arbeid med videreutdanningsmuligheter for fagarbeidere gjennom fagskolen, mesterbrevsordningen og Y-veien.

Bladet Bilbransjen utgis seks ganger årlig, hvis du er interessert i å motta dette ta kontakt med post@nbf.no.

Ta kontakt med vidar.strande@nbf.no hvis du ønsker mer informasjon om:

Del

Kontaktinformasjon

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

Facebook

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter