Til deg som er lærer eller rådgiver i vgs

Bilbransjen trenger dyktige fagfolk, folk som er gode med både hender og hode.

Bilbransjen er verden største industri og den 3. største innen forskning og utvikling. Pc'n er i dag en mekanikers viktigste arbeidsredskap. I tillegg blir det mer og mer vanlig at en bilmekaniker også skal jobbe med kundeservice, dette fordrer behov for nye egenskaper man kanskje ikke har forbundet bilbransjen med tidligere. I tillegg er bransjen kjent for å ha et svært godt arbeidsmiljø – og det er vel noe alle ønsker seg.

Og viktigst: bilbransjen trenger flere dyktige fagfolk! Elever med motivasjon, ønske om varierte kunnskaper i kombinasjon med praktiske ferdigheter vil lett finne seg til rette her. Mulighetene er mange, både i form av karrieremuligheter og videreutdanning – for jenter og gutter.

Skolen og bransjen har et likt ansvar for opplæringen av elevene, og bør derfor samarbeide tett gjennom alle fire år. For det første skal elevene ut i bedrift i faget prosjekt til fordypning. Her får elevene møte arbeidslivet, kanskje for første gang i sitt liv. Bedriftene bruker dette som en av de viktigste rekrutteringstiltak for å finne fremtidige lærlinger. Men vi vet også at mange bedrifter gir tilbakemeldinger om at elevene ikke kommer med en opplæringsplan, og at de savner faglærere som følger opp elevene ute i bedrift.

Det er viktig med faglig oppdatering, og det er nå satt i gang hospiteringsprosjekter i alle fylker for faglærere. Det er viktig at kjøretøylærere benytter seg av dette! Dette er et prosjekt som er initiert av Utdanningsdirektoratet, og det er gjort lettere å benytte seg av dette tilbudet. Man vil blant annet få dekket inn kostnader til vikar når man hospiterer i en bedrift. Ta kontakt med lokalt opplæringskontor for å få informasjon om bedrifter som deltar i hospiteringsordningen.

En svært motiverende opplæringsform er skolekonkurranser. Det er enkelte skoler som er flinke til dette, og vi ser at dette fører til mer motiverte elever og enkelte steder høyere innsøking til faget. En skolekonkurranse er en konkurranse hvor det konkurreres i oppgaver knyttet til læreplanmål, og det er fullt mulig at flere skoler samarbeider om dette. Elevene vil også senere ha muligheten til å delta i Yrkeskonkurranser som lærlinger, se www.worldskills.no. Det er fullt mulig å samarbeide med lokal bransje og opplæringskontorer når man gjennomfører konkurranser, mange er villige til å stille som dommere og ressurspersoner. For mer informasjon om skolekonkurranser, kontakt vidar.strande@nbf.no.

Del

Kontaktinformasjon

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

Facebook

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter