Til deg som er politiker

Bilbransjen er en av Norges viktigste bransjer!

Vi blir flere mennesker i dette landet, hvilket tilsier at også bilparken kommer til å vokse tilsvarende. I tillegg er bilbransjen den tredje største industrien i verden, og investerer stort i utvikling av ny teknologi, forskning på trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger. Dette gir et behov for kompetent arbeidskraft som er i stand til å håndtere en stadig utviklende teknologi for å vedlikeholde dagens og fremtidens bilpark.

"Norges Bilbransjeforbund er pådriver for at det finnes en fagutdanning som gir kompetent arbeidskraft til bransjen" sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør. "Dette gjør vi gjennom å jobbe med kvalitet i opplæringen i hele opplæringsløpet, rekruttering av dyktig ungdom til bransjen og arbeid med videreutdanningsmuligheter for fagarbeidere gjennom fagskolen, mesterbrevsordningen og Y-veien.

Bladet Bilbransjen utgis seks ganger årlig, hvis du er interessert i å motta dette ta kontakt med post@nbf.no.

Ta kontakt med vidar.strande@nbf.no hvis du ønsker mer informasjon om:

Del

Kontaktinformasjon

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

Facebook

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter