Motormekanikerfaget

En motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.

Båtmotorer, aggregater, installasjoner… Vil du bli mekaniker på båt og motor?

En motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. Flåten av fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og motormekanikerfaget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære forbrenningsmotorer. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse-, miljø og sikkerhet.

På VG1-nivå velger du enten Teknikk og industriell produksjon – eller Elektrofag. På VG2 velger du Kjøretøy.

Viktige arbeidsområder er:

Feilsøking og diagnostisering
- omfatter feilsøking og diagnostisering av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og elektroniske komponenter.

Vedlikehold
- Hovedområdet omfatter service og vedlikehold på mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer. Videre omfatter det valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Reparasjon og ombygging
- Hovedområdet omfatter reparasjon og ombygging av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer og utskifting av elektroniske komponenter. Videre omfatter området valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Kommunikasjon og service
- Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre omfatter hovedområdet planlegging og dokumentasjon av utført arbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet.

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter