Om oss

Opplæringskontoret for Bilfag på Haugalandet ble etablert i 1996.

 

 

 

Vår oppgave er å tegne kontrakt med lærlingen, og hjelpe til
med den praktiske tilretteleggingen i opplæringsbedriften.
Opplæringskontoret følger opp lærlingen og bedriften i læretiden.
Som lærling får du en webbasert opplæringsportal som siksrer at du kommer
gjennom læreplanen for faget.

En annen viktig oppgave som opplæringskontoret tar seg av er
rekruttering til bilfagene. Vi besøker ungdomsskoler, videregående
skoler og informerer om fremtidsmulighetene innen bilfag.

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter