Moderne læringsverktøy

Bilfagapp illustrasjon

Bilen er moderne, ungdom er moderne og da må også læringsverktøyene være moderne. Bransjens hovedmålsetning med å lage Bilfag-appen er å bidra til bedre opplæring. Vi ønsker å gi Opplæringskontorene og lærebedriftene et verktøy de kan bruke.

Bilfag-appen er bygd opp rundt læreplanen. Alt som læreplanen sier elevene skal lære er formidlet gjennom appen. I tillegg er det muligheten for å lære mer. Ved bruk av Bilfag-appen så sikrer Opplæringskontorene og lærebedriftene at de dekker det de skal ifh til læreplanen.

Gjennomgående dokumentasjon er en velkjent problemstilling. Ved bruk av bilfag-appen sikrer man dokumentasjonen.

Det er også naturlig å anta at moderne verktøy vil bidra til bedre motivasjon hos lærlingene, og dermed sikre bedre resultat på avlagte fagprøver samt redusere frafall.

Bransjen er i ferd med å også lage en undervisningsveiledning som kan være et verktøy for Opplæringskontorene. Denne lages på Høyskolen i Oslo og Akershus, og vil være ferdig før sommeren 2015.

 

 

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter