Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS holder til i Trøskenveien 36, Sarpsborg, i Husqvarnas lokaler. Bilfag Østfold er en organisasjon, drevet av bedriftene i bransjen, som samarbeider om opplæring for lærlinger. Vi er fire ansatte og en kontorlærling. Opplæringskontoret ble stiftet i 1995 og siden det har vi hvert år sammen med bedriftene utdannet gode fagarbeidere innen bilfaget lette kjøretøy, tunge kjøretøy, motorsykkelfaget, motormekanikerfaget, bilskadefaget, billakkererfaget, hjulutrustningsfaget, reservedelsfaget, salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Vi gir våre lærlinger god opplæring og oppfølging gjennom hele læreløpet slik at de har de beste forutsetningene til å gjennomføre sin fagprøve. I dag har vi 130 lærlinger i Østfold og Akershus, og bransjen søker flere motiverte og gode lærlinger.

 


Vi er fire ansatte og en lærling i BILFAG ØSTFOLD:

Daglig leder Bård Ileby, ileby@bilfagostfold.no, tlf. 69 10 44 88. Bård har det overordnede ansvaret for BILFAG ØSTFOLD, men har også oppfølgingsansvar for enkelte lærlinger. Han er utdannet sosiolog og har vært daglig leder i BILFAG ØSTFOLD siden år 2000.

Fagkonsulent Rino Sinding, rino@bilfagostfold.no, tlf. 909 75 241. Rino har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Moss, Råde og Fredrikstad-distriktet. Han er også kurslærer i bilfaget tunge kjøretøy.

Fagkonsulent Bjarte A. Sjursen, bjarte@bilfagostfold.no, tlf. 928 40 833. Bjarte har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Rygge/Moss. Han har også kurslærer i bilskadefaget.

Fagkonsulent Christian Claussen, christian@bilfagostfold.no, tlf. 400 70 321. Christian har oppfølgingsansvaret for lærlinger og bedrifter i Indre Østfold. Han er også kurslærer i bilfaget lette kjøretøy.

Lærling Lotte Andersen, lotte@bilfagostfold.no . Lotte er praksiselev/lærling i kontor- og administrasjonsfaget i et fire-årig YSK-løp. Hun er på kontoret hos oss tirsdager, torsdager og fredager. De andre dagene er hun elev ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad.

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2017 Bilfag.no. Alle rettigheter