Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS holder til i Trøskenveien 36, Sarpsborg, i Husqvarnas lokaler. Bilfag Østfold er en organisasjon, drevet av bedriftene i bransjen, som samarbeider om opplæring for lærlinger. Vi er fire ansatte og en kontorlærling. Opplæringskontoret ble stiftet i 1995 og siden det har vi hvert år sammen med bedriftene utdannet gode fagarbeidere innen bilfaget lette kjøretøy, tunge kjøretøy, motorsykkelfaget, motormekanikerfaget, bilskadefaget, billakkererfaget, hjulutrustningsfaget, reservedelsfaget, salgsfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Vi gir våre lærlinger god opplæring og oppfølging gjennom hele læreløpet slik at de har de beste forutsetningene til å gjennomføre sin fagprøve. I dag har vi 130 lærlinger i Østfold og Akershus, og bransjen søker flere motiverte og gode lærlinger.

 


Vi er fem ansatte i BILFAG ØSTFOLD:

 

Daglig leder Bård Ileby, ileby@bilfagostfold.no, tlf. 69 10 44 88. Bård har det overordnede ansvaret for BILFAG ØSTFOLD, men har også oppfølgingsansvar for enkelte lærlinger. Han er utdannet sosiolog og har vært daglig leder i BILFAG ØSTFOLD siden år 2000.

Fagkonsulent Rino Sinding, rino@bilfagostfold.no, tlf. 909 75 241. Rino har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Moss, Råde og Fredrikstad-distriktet. Han er også kurslærer i bilfaget tunge kjøretøy.

Fagkonsulent Bjarte A. Sjursen, bjarte@bilfagostfold.no, tlf. 928 40 833. Bjarte har oppfølgingsansvar for lærlinger og bedrifter i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Rygge/Moss. Han er også kurslærer i bilskadefaget.

Fagkonsulent Christian Claussen, christian@bilfagostfold.no, tlf. 400 70 321. Christian har oppfølgingsansvaret for lærlinger og bedrifter i Indre Østfold. Han er også kurslærer i bilfaget lette kjøretøy.

Fagkonsulent Lasse Sjødahl Eriksen, lasse@bilfagostfold.no . Tlf: 99749155. Lasse er fagkonsulent for rekruttering og yrkesvalg og jobber for å spre informasjon om BIL, BÅT og MC bransjen til ungdommer i Østfold. Han er mye på farta og besøker ungdomsskoler, bedrifter, videregående skoler og andre samarbeidspartnere. Lasse brenner for fagopplæring og er spesielt opptatt av samarbeidet mellom arbeidsliv og skole.

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2017 Bilfag.no. Alle rettigheter