Moderne og gratis læringsverktøy

Bilfagapp-illustrasjon

Bilen er moderne, ungdom er moderne og da må også læringsverktøyene være moderne. Bransjens hovedmålsetning med å lage Bilfag-appen er å bidra til bedre opplæring. Vi ønsker å gi lærerne et verktøy de kan bruke i undervisningen.

Bilfag-appen er bygd opp rundt læreplanen. Alt som læreplanen sier elevene skal lære er formidlet gjennom appen. I tillegg er det muligheten for å lære mer. Ved bruk av Bilfag-appen så sikrer skolen og lærerne at de dekker det de skal ifh til læreplanen. I motsetning til tidligere der bøkene var langt mer omfattende på enkelte punkt og kanskje manglet helt andre punkter. Noen argumenter for Bilfag-appen i tillegg:

  • Gjennomgående dokumentasjon er en velkjent problemstilling. Ved bruk av bilfag-appen sikrer man dokumentasjonen.
  • Det er også naturlig å anta at moderne verktøy vil bidra til bedre motivasjon hos lærlingene, og dermed sikre bedre resultat på avlagte fagprøver samt redusere frafall.
  • Bilfag-appen tror vi også vil gjøre læringen enklere for elever med skrive- og lesevansker.

Bransjen er i ferd med å også lage en undervisningsveiledning som kan være et verktøy for læreren. Denne lages på Høyskolen i Oslo og Akershus, og vil være ferdig før sommeren 2015.

 

 

Del

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag
Kontaktperson: Vidar H Strande
c/o Norges Bilbransjeforbund  Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
E-post: vidar.strande@nbf.no

facebook-link

Copyright 2018 Bilfag.no. Alle rettigheter