Bilfag

Innhold

Bilfagenes Opplæringskontor i Stord

Postboks 588
5403 Stord

Telefon: 53414030
Faks: 53414031
E-post: arnbor56@gmail.com

Kontaktperson: Arnt Børtveit