Bilfag

Innhold

Opplæringskontor for Bilfag på Sunnmøre (OBSU)

Postboks 5155,Larsgården
6021 Ålesund

Telefon: 70122290
Faks: 70124688
E-post: bjorn@bilfagsunnmore.no 

Kontaktperson: Bjørn Nybø(90893887)