Bilfag

Innhold

Opplæringskontoret for Bilfag i Telemark AS

Vi eies av medlemsbedrifter i Telemark og har ansvaret for å rekruttere lærlinger, tegne kontrakt, og hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen i opplæringsbedriften.

Opplæringskontoret følger opp lærlingen og bedriften i læretiden.

Som lærling får du tilgang til en elektronisk opplæringslogg som kvalitetssikrer opplæringen. Vi gjennomfører yrkesteori, kurs for lærlinger og fagprøveforberedende kurs.

Bilfag- Karrieremuligheter for fremtiden

For en fantastisk jobb!

Moderne kjøretøy krever dyktige fagfolk.

Vil du jobbe med det nyeste innen elektronikk, teknikk og mekanikk?

Bilfag kan være noe for deg!

Hvorfor velge bilfag?

Ingen annen bransje kan by på større faglig utfordringer innen motorstyresystemer, elektro og drivverk. Bilfabrikkene utvikler og benytter avansert elektronikk og bruk av datateknologi lenge før andre bransjer.

Vi kan tilby unike muligheter innen disse fagene:

  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Hjulutrustning reparatør
  • Motorsykkelreparatør
  • Reservedelsekspeditør
  • Billakkerer
  • Bilskadereparatør
  • Dataelektroniker

 

Kort vei til yrkeslivet og videre utdanning

  • To års fagskole
  • Bransjen og importørene tilbyr kurs og etterutdanning
  • Y-veien. Ingeniørutdanning etter fagbrev

 

Opplæringskontoret for Bilfag i Telemark AS
Direktør Smidthsgate 3
3732 Skien

Rolf Torkildsen
Daglig leder
Mobil: 977 10 100
E-post: rolf@bilfag.net

Espen Roland
Opplæringsleder
Mobil: 905 88 428
E-post: espen@bilfag.net