Bilfag

Innhold

Opplæringskontoret i Bil- og verkstedtekniske fag

Skolevn. 12
9510 Alta

Telefon: 78440435
Faks: 78455021
E-post: post@okbvf.no

Kontaktperson: Dan Helge Jørstad (tlf: 90020765)