Bilfag

Innhold

Transport & Bilfagenes Opplæringskontor i Midt-Troms (OBMT)

Boks 516
9305 Finnsnes

Telefon: 77846111
Faks: 77846112
E-post: steve.rokstad@tobok.no

Kontaktperson: Steve Rokstad(90899455)