Bilfag og utdanning

Bilmekaniker, tunge kjøretøy

Bilmekaniker, tunge kjøretøy

En bilmekaniker, tunge kjøretøy jobber ofte med det nyeste innen teknikk og elektronikk.

Her er det lastebiler, varebiler og busser som veier mer enn 3500 kg det dreier seg om.
Utviklingen går fort og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder, f.eks. motor, motorstyring eller påbygg.

Viktige arbeidsområder:

Viktige arbeidsområder:

Feilsøking og diagnose

Omfatter systemforståelse, feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det bruk av verktøy og instrumenter. Innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer inngår også.

Service og vedlikehold

Omfatter service og vedlikehold og gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr og instrumenter inngår i hovedområdet. Videre omfatter det bruk av dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeider.

Reparasjon

Omfatter reparasjon og utskifting av deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det reparasjon etter gjeldende lover og forskrifter.

Kvalifikasjon og kvalitet

Omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre inkluderer hovedområdet digitale kommunikasjonsverktøy, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemer. Kostnadsforståelse inngår i hovedområdet.

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.