Bilfag og utdanning

Påbygg Studiekompetanse

Påbygg Studiekompetanse

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Killengreensgate 6, 9008 Tromsø

Epost: redaksjonen@utdanning.no

Viktige arbeidsområder:

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.