Mesterbrev
brutal-tattooed-mechanic-repairs-the-car-engine-in-small.jpg
mechanic-repairs-car-engine-motor-diagnostic-small.jpg
car-repair-service-small.jpg

Mesterbrev

Mesterbrevnemnda har, med hjemmel i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Kjernen i nemndas virksomhet er å ivareta og videreutvikle mesterkvalifikasjonen, en formell høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon.

Nemnda har også ansvar for det offentlige mesterregisteret, et register over alle gyldige mestere og mesterbedrifter.

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.