Opplæringskontor for For Flere Fag Skansen

Opplæringskontor for For Flere Fag Skansen
brutal-tattooed-mechanic-repairs-the-car-engine-in-small.jpg
mechanic-repairs-car-engine-motor-diagnostic-small.jpg
car-repair-service-small.jpg

Opplæringskontor for For Flere Fag Skansen

Opplæringskontoret for flere fag på Otta hadde sin start tidlig på 90-tallet og da bare for transport/logistikkfag. I 2003 ble det besluttet at kontoret skulle bli flerfaglig. I årene siden har fagporteføljen øket og i dag har vi godkjenning i 15 forskjellige fag.

Det er oppnevnt et styre og i 2021 er disse med:

  • Styreleder: Arnt Aurmo, Aurmo Transport AS, Skjåk
  • Frode Almås, Tine ASA Frya, Frya
  • Håvard Lonbakken, Lonbakken Mek verksted, Otta
  • Ola Håkon Korsvoll, Korsvoll Maskiner, Dovre
  • Daglig leder Ingvill Høgvoll