Bilfag og utdanning

Mesterbrev

Mesterbrevnemnda har, med hjemmel i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Kjernen i nemndas virksomhet er å ivareta og videreutvikle mesterkvalifikasjonen, en formell høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon.

Nemnda har også ansvar for det offentlige mesterregisteret, et register over alle gyldige mestere og mesterbedrifter.

Adresse: Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Telefon: 23 08 83 62

Viktige arbeidsområder:

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.