Bilfag og utdanning

Teknisk Fagskole

Teknisk Fagskole

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med omtrent 1150 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå mer enn 4000 studenter på campus.

Adresse: Teknologivegen 12, 2815 Gjøvik
Digipost: fagskolen.innlandet#VUJ0
Telefon: 61 14 54 00

Viktige arbeidsområder:

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.